Powołanie Polskiego Towarzystwa Krioterapii

Kongres Group Foto

19 lutego 2015 roku w siedzibie Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM, z inicjatywy grupy kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia odbyło się zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krioterapii. W zgromadzeniu uczestniczyło grono 20 członków założycieli, wśród których znajdowali się zarówno wybitni specjaliści z zakresu wykorzystania niskich temperatur w medycynie, jak i młodzi adepci nauki zainteresowani tą tematyką. W trakcie zebrania powołano Polskie Towarzystwo Krioterapii z siedzibą w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Na zebraniu dokonano również wyboru członków Zarządu Głównego.

Towarzystwo w swych założeniach ma charakter naukowo-dydaktyczny oraz popularyzatorski. Podstawowym celem jego działania jest dążenie do zrzeszenia lekarzy, fizjoterapeutów, fizyków, inżynierów oraz innych osób zajmujących się zawodowo oraz zainteresowanych zagadnieniami z zakresu krioterapii. Ponadto Towarzystwo stawia sobie za cel upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki z zakresu kriotechniki i krioterapii, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz zachęcanie członków do prowadzenia pracy naukowej, w tym inicjowanie i wspieranie wieloośrodkowych badań naukowych oraz organizowanie współpracy w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Istotnym elementem działalności Towarzystwa będzie również współpraca naukowa z europejskimi i światowymi organizacjami naukowymi zajmującymi się zastosowaniem temperatur kriogenicznych w medycynie, organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz kursów szkoleniowych, a także propagowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu krioterapii wśród przedstawicieli innych specjalności medycznych i pacjentów, m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej.