Deklaracje

Wypełnione deklaracje członkowskie należy przesłać na adres siedziby towarzystwa.

Składki członkowskie, w wysokości 50 zł na rok, należy przelać na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Krioterapii, w tytule przelewu proszę wpisać:

imię i nazwisko – składka członkowska.

Nasz adres: ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom

Nr konta: 68 1240 1330 1111 0010 6366 0013

Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach