Bezpieczeństwo w kriokomorze

W związku z tragicznym zdarzeniem, do którego doszło pod koniec października w Henderson w pobliżu Las Vegas w USA, zachęcamy do zapoznania się z informacjami na temat bezpieczeństwa w kriokomorze.

 

Dwudziestoczteroletnia menager ośrodka SPA, Chelsea Ake zamarzła na skutek zatrzaśnięcia się w kriosaunie. Kobieta przebywała w temperaturze -115oC przez ponad 10 godzin. Zdarzenie to skłoniło firmę CryoAction do opublikowania informacji na temat zasad bezpieczeństwa podczas pobytu kriokomorze. Zachęcamy do zapoznania się z nimi i odwiedzenia strony internetowej:

http://www.cryoaction.com/uncategorized/comment-on-cryotherapy-safety/

Konkurs „Krioterapia we współczesnej medycynie”

Zachęcamy do udziału w konkursie „Krioterapia we współczesnej medycynie”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz promocja szerokiego zastosowania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w rehabilitacji oraz medycynie, w tym w medycynie sportowej i estetycznej.

Powołanie Polskiego Towarzystwa Krioterapii

Kongres Group Foto

19 lutego 2015 roku w siedzibie Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej ŚUM, z inicjatywy grupy kierowanej przez prof. dr hab. n. med. Aleksandra Sieronia odbyło się zgromadzenie Polskiego Towarzystwa Krioterapii. W zgromadzeniu uczestniczyło grono 20 członków założycieli, wśród których znajdowali się zarówno wybitni specjaliści z zakresu wykorzystania niskich temperatur w medycynie, jak i młodzi adepci nauki zainteresowani tą tematyką. W trakcie zebrania powołano Polskie Towarzystwo Krioterapii z siedzibą w Katedrze i Oddziale Klinicznym Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu. Na zebraniu dokonano również wyboru członków Zarządu Głównego.

Towarzystwo w swych założeniach ma charakter naukowo-dydaktyczny oraz popularyzatorski. Podstawowym celem jego działania jest dążenie do zrzeszenia lekarzy, fizjoterapeutów, fizyków, inżynierów oraz innych osób zajmujących się zawodowo oraz zainteresowanych zagadnieniami z zakresu krioterapii. Ponadto Towarzystwo stawia sobie za cel upowszechnianie wśród członków najnowszych zdobyczy nauki z zakresu kriotechniki i krioterapii, podnoszenie poziomu umiejętności zawodowych oraz zachęcanie członków do prowadzenia pracy naukowej, w tym inicjowanie i wspieranie wieloośrodkowych badań naukowych oraz organizowanie współpracy w rozwiązywaniu zagadnień interdyscyplinarnych. Istotnym elementem działalności Towarzystwa będzie również współpraca naukowa z europejskimi i światowymi organizacjami naukowymi zajmującymi się zastosowaniem temperatur kriogenicznych w medycynie, organizowanie międzynarodowych i krajowych konferencji naukowych oraz kursów szkoleniowych, a także propagowanie nowoczesnej wiedzy z zakresu krioterapii wśród przedstawicieli innych specjalności medycznych i pacjentów, m.in. poprzez prowadzenie działalności wydawniczej.

Informacje o I Kongresie Polskiego Towarzystwa Krioterapii

kongres7

Powołane z inicjatywy Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  Polskie Towarzystwo Krioterapii miało swój I Kongres w dniu 29.05.2015 roku, który odbył się  w Klubie Creator – „Strefa Spotkań” we Wrocławiu.

Znaczenie wykorzystania  medycyny fizykalnej rośnie  zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Dowodem  uznania medycyny fizykalnej,   do której  podstawowych metod  należy krioterapia, jest  objęcie Kongresu Honorowym Patronatem przez JM Rektorów oraz Dziekanów. Patronat Honorowy objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego –  Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki,  JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu -  Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta oraz Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF.  O docenieniu tej metody fizykalnej świadczy również fakt objęcia Kongresu Patronatem Naukowym przez Europejskie Towarzystwo Medycyny opartej na Predykcji, Prewencji i Spersonalizowanym podejściu do Pacjenta (EPMA) oraz objęcie go Patronatem Medialnym przez: Acta Balneologica, Gerontologię Współczesną,  Inżynierię Biomedyczną oraz Gazetę Wrocławską.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była  dr hab. n. med. Agata Stanek, a Komitetu Naukowego  prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń.

I Kongres Krioterapii cieszył się dużą popularnością.  Wzięło w nim udział blisko 100 osób. Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii: prof. Aleksander Sieroń, dr hab. Agata Stanek, prof. Anna Skrzek, prof. Krystyna Księżopolska, prof. Jolanta Kujawa, prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Grzegorz Cieślar, prof. Joanna Rymaszewska, prof. Zdzisława Wrzosek, dr hab. Karolina Sieroń-Stołtny, prof. Oleg Panchenko, prof. Maciej Chorowski, prof. Zofia Drzazga, prof. Halina Podbielska, dr hab. Armand Cholewka oraz dr Joanna Bauer-Matuła.

Program Kongresu obejmował tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć nowoczesnej inżynierii i fizyki  - aktualny stan i możliwości rozwoju. Dowodem wysokiego poziomu merytorycznego Kongresu były burzliwe dyskusje oraz wymiana poglądów po zakończeniu sesji.

Podczas Kongresu uczestnicy mielili możliwość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Krioterapii oraz nawiązania nowych znajomości.

Na zakończenie Kongresu Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii dr hab. n.med. Agata Stanek poinformowała, że Kongres będzie cyklicznym corocznym spotkaniem naukowym i zaprosiła uczestników do udziału w przyszłym roku. Prof. Anna Skrzek – Wiceprezes PTK poinformowała  o planowanym konkursie  na najlepszą pracę z zakresu krioterapii, którego sponsorem będzie  firma Creator sp. z o.o.