Zarząd Główny Polskiego Towarzystwa Krioterapii:

 

  Prezes: dr hab. Agata Stanek

  Wiceprezes: dr hab. Anna Skrzek, prof. nadzw.

  Sekretarz: dr hab. Armand Cholewka 

  Skarbnik: mgr Grzegorz Onik

  Członek: prof. Aleksander Sieroń

  Członek: dr hab. Karolina Sieroń-Stołtny

  Członek: dr Joanna Bauer