Informacje o I Kongresie Polskiego Towarzystwa Krioterapii

kongres7

Powołane z inicjatywy Katedry i Oddziału Klinicznego Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu, Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach,  Polskie Towarzystwo Krioterapii miało swój I Kongres w dniu 29.05.2015 roku, który odbył się  w Klubie Creator – „Strefa Spotkań” we Wrocławiu.

Znaczenie wykorzystania  medycyny fizykalnej rośnie  zarówno w Polsce, jak i na świecie.  Dowodem  uznania medycyny fizykalnej,   do której  podstawowych metod  należy krioterapia, jest  objęcie Kongresu Honorowym Patronatem przez JM Rektorów oraz Dziekanów. Patronat Honorowy objęli: JM Rektor Uniwersytetu Śląskiego –  Prof. dr hab. Wiesław Banyś, przewodniczący Konferencji Rektorów Uczelni Akademickich oraz Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, JM Rektor Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n.med. Przemysław Jałowiecki,  JM Rektor Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu -  Prof. dr hab. Juliusz Migasiewicz, Dziekan Wydziału Lekarskiego z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n. med. Maciej Misiołek, Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu w Katowicach Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach - Prof. dr hab. n. med. Violetta Skrzypulec - Plinta oraz Dziekan Wydziału Fizjoterapii Akademii Wychowania Fizycznego we Wrocławiu - Dr hab. Ewa Demczuk-Włodarczyk, prof. AWF.  O docenieniu tej metody fizykalnej świadczy również fakt objęcia Kongresu Patronatem Naukowym przez Europejskie Towarzystwo Medycyny opartej na Predykcji, Prewencji i Spersonalizowanym podejściu do Pacjenta (EPMA) oraz objęcie go Patronatem Medialnym przez: Acta Balneologica, Gerontologię Współczesną,  Inżynierię Biomedyczną oraz Gazetę Wrocławską.

Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego była  dr hab. n. med. Agata Stanek, a Komitetu Naukowego  prof. dr hab. n. med. dr h.c. Aleksander Sieroń.

I Kongres Krioterapii cieszył się dużą popularnością.  Wzięło w nim udział blisko 100 osób. Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki i krioterapii: prof. Aleksander Sieroń, dr hab. Agata Stanek, prof. Anna Skrzek, prof. Krystyna Księżopolska, prof. Jolanta Kujawa, prof. Zbigniew Śliwiński, prof. Grzegorz Cieślar, prof. Joanna Rymaszewska, prof. Zdzisława Wrzosek, dr hab. Karolina Sieroń-Stołtny, prof. Oleg Panchenko, prof. Maciej Chorowski, prof. Zofia Drzazga, prof. Halina Podbielska, dr hab. Armand Cholewka oraz dr Joanna Bauer-Matuła.

Program Kongresu obejmował tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć nowoczesnej inżynierii i fizyki  - aktualny stan i możliwości rozwoju. Dowodem wysokiego poziomu merytorycznego Kongresu były burzliwe dyskusje oraz wymiana poglądów po zakończeniu sesji.

Podczas Kongresu uczestnicy mielili możliwość przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Krioterapii oraz nawiązania nowych znajomości.

Na zakończenie Kongresu Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii dr hab. n.med. Agata Stanek poinformowała, że Kongres będzie cyklicznym corocznym spotkaniem naukowym i zaprosiła uczestników do udziału w przyszłym roku. Prof. Anna Skrzek – Wiceprezes PTK poinformowała  o planowanym konkursie  na najlepszą pracę z zakresu krioterapii, którego sponsorem będzie  firma Creator sp. z o.o.