II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

dragatastanek
Wielce Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco zaprosić do udziału w II Kongresie, który odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21.04.2017.

Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki
i krioterapii, które zgodziły się podzielić z uczestnikami naszego spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program  obejmuje tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć bioinżynierii i fizyki.

Jestem przekonana, że wysoki poziom prezentacji oraz Państwa aktywny udział w dyskusji sprawią, że pobyt we Wrocławiu będzie owocny zarówno
z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia.

 
 

Dr hab. n. med. Agata Stanek

podpisdrstanek

Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii

Strona Polskiego Towarzystwa Krioterapii
Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+