Polskie Towarzystwo Fizjoterapii Logo

 

II KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA KRIOTERAPII

 

WROCŁAW 21.04.2017

 

 

dragatastanek
Wielce Szanowni Państwo,

Drogie Koleżanki i Koledzy!

W imieniu Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Krioterapii pragnę Państwa gorąco zaprosić do udziału w II Kongresie, który odbędzie się we Wrocławiu w dniu 21.04.2017.

 
 

Do grona wykładowców zostały zaproszone wybitne postaci kriogeniki
i krioterapii, które zgodziły się podzielić z uczestnikami naszego spotkania swoją wiedzą i doświadczeniem.

Program  obejmuje tematykę zastosowań krioterapii we współczesnej medycynie i fizjoterapii, a także możliwości wykorzystania w krioterapii osiągnięć bioinżynierii i fizyki.

Jestem przekonana, że wysoki poziom prezentacji oraz Państwa aktywny udział w dyskusji sprawią, że pobyt we Wrocławiu będzie owocny zarówno
z naukowego, jak i praktycznego punktu widzenia.

 
 

Dr hab. n. med. Agata Stanek

podpisdrstanek

Prezes Polskiego Towarzystwa Krioterapii

 

 

 

 

 

ORGANIZATORZY

Polskie Towarzystwo Krioterapii

CREATOR Sp. z o.o. – Główny Sponsor

 

 

WSPÓŁORGANIZATORZY

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu, Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej

 

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, Wydział Nauk o Zdrowiu w Katowicach, Katedra Fizjoterapii, Zakład Medycyny Fizykalnej

 

Akademia Wychowania Fizycznego we Wrocławiu, Wydział Fizjoterapii

 

Politechnika Wrocławska, Wydział Podstawowych Problemów Techniki,
Katedra Inżynierii Biomedycznej

 

Sekcja Krioterapii Polskiego Towarzystwa Balneologii i Medycyny Fizykalnej

 

Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii, Instytut Fizyki, Zakład Fizyki Medycznej

 

Wielospecjalistyczny Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Zgorzelcu

 

 

MIEJSCE KONFERENCJI

Klub Creator – „Strefa Spotkań”
ul. Szybowcowa 23, Wrocław

 

 

ADRES KOMITETU NAUKOWEGO I ORGANIZACYJNEGO

Polskie Towarzystwo Krioterapii
41-902 Bytom ul. Batorego 15

Tel./faks: 32 7861630, e-mail: biuro@ptkrio.pl

 

 

PATRONAT MEDIALNY

 

acta

 

gerontologia

 

actabiooptica

 
 

INFORMACJE

 

Formularz uczestnictwa należy przesłać wyłącznie pocztą elektroniczną na adres Komitetu Naukowego i Organizacyjnego (biuro@ptkrio.pl). Termin nadsyłania zgłoszeń upływa 26.03.2017 roku.

 

Komitet Naukowy przyjmuje zgłoszenia prac, które nie były dotychczas publikowane, do wygłoszenia podczas sesji ustnej. Streszczenie pracy w języku polskim (wypełniony formularz streszczenia pracy) należy przesłać pocztą elektroniczną na e-mail: biuro@ptkrio.pl w nieprzekraczalnym terminie do 31.12.2016 roku.

Formularz uczestnictwa jak i zgłoszenia pracy są do pobrania na dole strony.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie „Krioterapia we współczesnej medycynie”, którego celem jest upowszechnianie wiedzy oraz promocja szerokiego zastosowania krioterapii miejscowej i ogólnoustrojowej w rehabilitacji oraz medycynie, w tym w medycynie sportowej i estetycznej. Podczas kongresu odbędzie się uroczyste rozdanie nagród uczestnikom konkursu.

 

Opłata za uczestnictwo w Kongresie wynosi: 150 PLN, dla członków Polskiego Towarzystwa Krioterapii 100,00 PLN, a dla studentów 50,00 PLN. Obejmuje ona udział w sesjach naukowych, materiały konferencyjne oraz catering w trakcie przerw między sesjami. Opłaty należy dokonać przelewem na konto bankowe Polskiego Towarzystwa Krioterapii do dnia 26.03.2017 roku, w tytule przelewu wpisując: opłata konferencyjna – imię i nazwisko.

 

 

Dane do przelewu:

Polskie Towarzystwo Krioterapii

Bank Pekao S.A. I Oddział w Katowicach

68 1240 1330 1111 0010 6366 0013

 

 

Wygłoszone podczas Kongresu prace, po spełnieniu wytycznych przygotowania do druku i pozytywnej weryfikacji przez redakcje, mogą zostać wydane w wybranych czasopismach:

 

Formularz zgłoszenia uczestnictwa
 
Formularz zgłoszenia streszczenia pracy